Japoneză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Uit ... blijkt dat ...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Pentru a explica date brute
Zoals ... aantoont, ...
・・・・に見られるように、・・・・
Pentru a explica date brute
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
このデータはおそらく・・・・を示している。
Pentru a explica date brute
De cijfers onthullen dat ...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Pentru a explica date brute
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Pentru a explica date brute
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
・・・・という注目すべき結果になった。
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... verhoudt zich positief tot ...
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Zoals voorspeld, ...
予想通り、・・・・
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

De statistieken tonen aan dat ...
・・・・ということをこの統計は示している。
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Volgens de statistieken ...
統計によると、・・・・
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statistisch gezien ...
統計的に見て、・・・・
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute