Portugheză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Uit ... blijkt dat ...
Pode ser visto de/do/da...que...
Pentru a explica date brute
Zoals ... aantoont, ...
Como pode ser observado em/no/na...
Pentru a explica date brute
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Os dados sugerem que...
Pentru a explica date brute
De cijfers onthullen dat ...
A figura revela que...
Pentru a explica date brute
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Pentru a explica date brute
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Alguns números significativos foram...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... verhoudt zich positief tot ...
...foi positivamente correlacionado com...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Zoals voorspeld, ...
Como previsto,...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

De statistieken tonen aan dat ...
As estatísticas mostram que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Volgens de statistieken ...
De acordo com as estatísticas...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statistisch gezien ...
Estatisticamente falando...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute