Română | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Uit ... blijkt dat ...
Din faptul că...reiese...
Pentru a explica date brute
Zoals ... aantoont, ...
După cum putem observa din...,....
Pentru a explica date brute
Op basis van de gegevens ligt het voor de hand, dat ...
Datele par să sugereze faptul că...
Pentru a explica date brute
De cijfers onthullen dat ...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Pentru a explica date brute
Op basis van de cijfers is het duidelijk dat ...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Pentru a explica date brute
Meerdere opmerkelijke resultaten zijn ...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
De resultaten van de actuele studie tonen aan dat ...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Het aantal ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
De statistische gegevens tonen aan, dat het aantal ... tussen ... en ... is verdubbeld/gehalveerd.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
De cijfers tonen een gelijkmatige toename/afname aan van ... naar ...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Het aantal ... is gestegen/gedaald in samenhang met ...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Het is duidelijk zichtbaar dat het aantal ... tussen ... en ... is gestegen/gedaald/gelijk gebleven.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... verhoudt zich positief tot ...
...a fost corelat pozitiv cu...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Zoals voorspeld, ...
După cum am anticipat,...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Dit resultaat komt overeen met de bewering van X, dat ...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Dit resultaat versterkt de bewering van X, dat ...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
In overeenstemming met de resultaten van X staat ... in positieve samenhang tot ...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

De statistieken tonen aan dat ...
Statisticile demonstrează faptul că...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Volgens de statistieken ...
Conform statisticilor...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Wanneer men naar de statistieken kijkt, kan men zien dat ...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statistisch gezien ...
Din punct de vedere statistic...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Rekening houdend met de statistische gegevens kunnen we aannemen dat ...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
De consequenties van dit onderzoek zijn veelvuldig. Ten eerste is ... essentieel, omdat ...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
De actuele studie heeft ook consequenties voor de praktijk. Ten eerste is ... intuïtief verhelderend en kan vanuit strategisch oogpunt eenvoudig worden begrepen.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute