Thailandeză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Patrząc na ... można zauważyć, że...
มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Pentru a explica date brute
Jak można zauważyć na... , ...
จากที่เคยเห็นจาก...
Pentru a explica date brute
Dane te zdają się sugerować, że...
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Pentru a explica date brute
Dane wykazują, że...
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Pentru a explica date brute
Z danych wynika, że...
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Pentru a explica date brute
Kilka godnych uwagi wyników...
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...był dodatnio skorelowany z...
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Jak przewidywałem/przewidziałem...
อย่างที่ทำนายไว้...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Statystyki pokazują, że...
สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Według statystyk...
ตามสถิติ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Statystycznie rzecz biorąc...
พูดอย่างสถิติ
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute