Finlandeză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Pode ser visto de/do/da...que...
... on nähtävissä, että...
Pentru a explica date brute
Como pode ser observado em/no/na...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Pentru a explica date brute
Os dados sugerem que...
Aineisto viittaa siihen, että...
Pentru a explica date brute
A figura revela que...
Luvut osoittavat, että...
Pentru a explica date brute
De acordo com as figuras, é evidente que...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Pentru a explica date brute
Alguns números significativos foram...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Os resultados do presente estudo demostram que...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...foi positivamente correlacionado com...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Como previsto,...
Kuten ennustettu, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

As estatísticas mostram que...
Tilastot näyttävät, että...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
De acordo com as estatísticas...
Tilastojen mukaan...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Estatisticamente falando...
Tilastollisesti puhuen...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute