Română | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Pode ser visto de/do/da...que...
Din faptul că...reiese...
Pentru a explica date brute
Como pode ser observado em/no/na...
După cum putem observa din...,....
Pentru a explica date brute
Os dados sugerem que...
Datele par să sugereze faptul că...
Pentru a explica date brute
A figura revela que...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Pentru a explica date brute
De acordo com as figuras, é evidente que...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Pentru a explica date brute
Alguns números significativos foram...
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Os resultados do presente estudo demostram que...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...foi positivamente correlacionado com...
...a fost corelat pozitiv cu...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Como previsto,...
După cum am anticipat,...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

As estatísticas mostram que...
Statisticile demonstrează faptul că...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
De acordo com as estatísticas...
Conform statisticilor...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Estatisticamente falando...
Din punct de vedere statistic...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute