Finlandeză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Din faptul că...reiese...
... on nähtävissä, että...
Pentru a explica date brute
După cum putem observa din...,....
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Pentru a explica date brute
Datele par să sugereze faptul că...
Aineisto viittaa siihen, että...
Pentru a explica date brute
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Luvut osoittavat, että...
Pentru a explica date brute
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Pentru a explica date brute
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...a fost corelat pozitiv cu...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
După cum am anticipat,...
Kuten ennustettu, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Statisticile demonstrează faptul că...
Tilastot näyttävät, että...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Conform statisticilor...
Tilastojen mukaan...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Din punct de vedere statistic...
Tilastollisesti puhuen...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute