Germană | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Din faptul că...reiese...
Aus ... wird ersichtlich, dass...
Pentru a explica date brute
După cum putem observa din...,....
Wie ... zeigt, ...
Pentru a explica date brute
Datele par să sugereze faptul că...
Auf Basis der Daten scheint es naheliegend, dass...
Pentru a explica date brute
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Die Zahlen legen offen, dass...
Pentru a explica date brute
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Auf Basis der Zahlen ist es offensichtlich, dass...
Pentru a explica date brute
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Zu den verschiedenen beachtenswerten Ergebnissen zählen...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Die Ergebnisse der aktuellen Studie zeigen, dass...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Die Anzahl von ... ist angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass sich die Anzahl von ... zwischen ... und ... verdoppelt/halbiert hat.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Die Zahlen zeigen einen beständigen Anstieg/Rückgang von ... nach...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Die Anzahl von ... ist in Übereinstimmung mit ... angestiegen/gefallen...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Es ist deutlich erkennbar, dass die Anzahl von ... zwischen ... und ... angestiegen/zurückgegangen/konstant geblieben ist.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...a fost corelat pozitiv cu...
... korreliert positiv mit... .
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
După cum am anticipat,...
Wie prognostiziert, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Dieses Ergebnis stimmt mit X's Behauptung überein, dass...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Dieses Ergebnis bestärkt die Annahme von X, dass...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
In Übereinstimmung mit den Resultaten von X, steht ... in positivem Zusammenhang mit...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Statisticile demonstrează faptul că...
Die statistischen Ergebnisse zeigen, dass...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Conform statisticilor...
Gemäß der statistischen Ergebnisse...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Ein Blick auf die statistischen Ergebnisse zeigt, dass...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Din punct de vedere statistic...
Rein statistisch gesehen,...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Unter Berücksichtigung der statistischen Ergebnisse können wir annehmen, dass...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Die Implikationen dieser Forschung sind vielfältig. Erstens ist ... entscheidend, weil...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Die vorliegende Studie hat auch Implikationen für die Praxis. Erstens ist ... intuitiv einleuchtend und kann darüber hinaus aus strategischer Sicht leicht nachvollzogen werden.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute