Italiană | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Din faptul că...reiese...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Pentru a explica date brute
După cum putem observa din...,....
Come si può osservare da...., ...
Pentru a explica date brute
Datele par să sugereze faptul că...
I dati sembrano suggerire che...
Pentru a explica date brute
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
I grafici rivelano che...
Pentru a explica date brute
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Dal grafico si rende evidente che...
Pentru a explica date brute
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Alcuni dati degni di nota sono...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...a fost corelat pozitiv cu...
... è direttamente proporzionale a...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
După cum am anticipat,...
Come già annunciato...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Statisticile demonstrează faptul că...
La statistica mostra che...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Conform statisticilor...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Din punct de vedere statistic...
Parlando in termini statistici...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute