Portugheză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Din faptul că...reiese...
Pode ser visto de/do/da...que...
Pentru a explica date brute
După cum putem observa din...,....
Como pode ser observado em/no/na...
Pentru a explica date brute
Datele par să sugereze faptul că...
Os dados sugerem que...
Pentru a explica date brute
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
A figura revela que...
Pentru a explica date brute
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
De acordo com as figuras, é evidente que...
Pentru a explica date brute
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Alguns números significativos foram...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Os resultados do presente estudo demostram que...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
As estatísticas mostram que o número de... entre ... e ... duplicou/ caiu pela metade.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Os números mostram um aumento/ uma diminuição estável de...para...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
O número de...aumentou/ decresceu em comparação à/ao...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Entre...e..., pode-se perceber claramente que o número de...aumentou/ diminuiu/ manteve-se o mesmo.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...a fost corelat pozitiv cu...
...foi positivamente correlacionado com...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
După cum am anticipat,...
Como previsto,...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Este resultado é consistente com a alegação de X que...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Este resultado reinforça a afirmação de X que...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
O número de...tem aumentado/ decrescido/ continuado o mesmo.
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Statisticile demonstrează faptul că...
As estatísticas mostram que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Conform statisticilor...
De acordo com as estatísticas...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Quando se observa as estatísticas, pode-se ver que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Din punct de vedere statistic...
Estatisticamente falando...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Levando-se em consideração os dados estatísticos, pode-se deduzir que...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
As implicações desta pesquisa são múltiplas. Primeiro,...é decisivo porque...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
O presente estudo também traz implicações práticas. Primeiro,...é intuitivamente atraente e facilmente entendido por estrategistas.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute