Rusă | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Din faptul că...reiese...
Это можно предположить, исходя из того, что...
Pentru a explica date brute
După cum putem observa din...,....
Как можно заметить, исходя из..., ...
Pentru a explica date brute
Datele par să sugereze faptul că...
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Pentru a explica date brute
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Цифровые данные обнаруживают, что...
Pentru a explica date brute
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Pentru a explica date brute
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...a fost corelat pozitiv cu...
... хорошо сочеталось с ...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
După cum am anticipat,...
Как мы и предполагали...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Statisticile demonstrează faptul că...
Статистика показывает, что...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Conform statisticilor...
Согласно статистике...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Din punct de vedere statistic...
Статистиически...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute