Cehă | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Это можно предположить, исходя из того, что...
To může být vidět z..., že...
Pentru a explica date brute
Как можно заметить, исходя из..., ...
Jak je možno vidět z..., ...
Pentru a explica date brute
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Zdá se, že údaje naznačují...
Pentru a explica date brute
Цифровые данные обнаруживают, что...
Čísla ukazují, že...
Pentru a explica date brute
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Z údajů je zřejmé, že...
Pentru a explica date brute
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Některé pozoruhodné výsledky byly...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Výsledky této studie ukazují, že...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statistiky ukazují, že se počet... mezi... a... zdvojnásobil/snížil o polovinu.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Čísla ukazují od... do... konstantní růst/snížení.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Počet... vzrostl/poklesl v souvislosti s...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Mezi ... a ... lze jasně vidět, že počet... se zvýšil/se snížil/zůstal nezměněný.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... хорошо сочеталось с ...
...pozitivně koreloval(a) s...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Как мы и предполагали...
Jak se dalo předpokládat,...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Toto zjištění je v souladu s X tvrzením, že...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Toto zjištění posiluje tvrzení X, že...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
V souladu s nálezy X se ... pozitivně koreluje s...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Статистика показывает, что...
Dané statistiky ukazují, že...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Согласно статистике...
Podle daných statistických údajů...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Když se podíváme na dané statistické údaje, je vidět, že...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Статистиически...
Statisticky řečeno...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Vezmeme-li v úvahu statistické údaje, můžeme předpokládat, že...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Důsledky tohoto výzkumu jsou rozmanité. Za prvé, ... je velmi důležité zmínit, protože...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Současná studie také ukázala praktické implikace. Za prvé, ... je intuitivně vyžadováno a snadno srozumitelné pro dané odborníky.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute