Esperanto | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Это можно предположить, исходя из того, что...
Ĝi povas esti vidita de... tio...
Pentru a explica date brute
Как можно заметить, исходя из..., ...
Kiel ĝi povas vidiĝi de.., ...
Pentru a explica date brute
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
La datumoj ŝajnus sugesti, ke...
Pentru a explica date brute
Цифровые данные обнаруживают, что...
La ciferoj malkaŝas, ke...
Pentru a explica date brute
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
El la figuroj ĝi estas ŝajne, ke...
Pentru a explica date brute
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Pluraj rimarkindaj rezultoj estis...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
La rezultoj de la nuna studo pruvas, ke...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
La nombro de... pliigis/malpliigitais/restis la sama.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
La statistikoj montras ke la nombro de... inter... kaj... duobliĝis/duonigitis.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
La numeroj montras neŝanĝiĝema kresko/malkresko de... al...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
La nombro de... altiĝis/falintis en korelacio al...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Inter... kaj... oni povas klare vidi, ke la nombro de... pliigis/malpliigitis/restis la sama.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... хорошо сочеталось с ...
...estis pozitive korelaciita kun...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Как мы и предполагали...
Kiel antaŭdiris,...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Tiu trovo estas konsekvenca kun disputo de X, ke...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Tiu trovo plifortikigas la aserton de X, ke ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Konsekvenca kun la konkludoj de X, ...estas pozitive rilata al...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Статистика показывает, что...
La statistikoj montras, ke...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Согласно статистике...
Laŭ la statistiko...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Kiam oni rigardas la statistikon, oni vidas, ke...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Статистиически...
Statistike parolante...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Enkalkulante la statistikaj datumoj, ni povas diveni, ke...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
La implicoj de tiu esplorado estas duktaj. Unue, ... estas maltrankviliga ĉar...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
La nuna studo havas ankaŭ praktikajn konsekvencojn. Unue, ... estas intuicie apelacianta kaj estas facile komprenata de strategiistoj.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute