Finlandeză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Это можно предположить, исходя из того, что...
... on nähtävissä, että...
Pentru a explica date brute
Как можно заметить, исходя из..., ...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Pentru a explica date brute
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Aineisto viittaa siihen, että...
Pentru a explica date brute
Цифровые данные обнаруживают, что...
Luvut osoittavat, että...
Pentru a explica date brute
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Pentru a explica date brute
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... хорошо сочеталось с ...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Как мы и предполагали...
Kuten ennustettu, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Статистика показывает, что...
Tilastot näyttävät, että...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Согласно статистике...
Tilastojen mukaan...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Статистиически...
Tilastollisesti puhuen...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute