Română | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Это можно предположить, исходя из того, что...
Din faptul că...reiese...
Pentru a explica date brute
Как можно заметить, исходя из..., ...
După cum putem observa din...,....
Pentru a explica date brute
Предположительно, полученные данные свидетельствуют о...
Datele par să sugereze faptul că...
Pentru a explica date brute
Цифровые данные обнаруживают, что...
Această cifră ne dezvăluie faptul că...
Pentru a explica date brute
Исходя из математических подсчетов ясно, что...
Aparent, din aceste cifre reiese faptul că...
Pentru a explica date brute
Некоторые результаты, о которых стоит упомянуть ....
Câteva rezultate demne de tot interesul au fost...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Результаты данного исследования на сегодняшний день показывают, что...
Rezultatele studiului de faţă demonstrează faptul că...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Количество ... возросло/сократилось/не изменилось
Numărul de...a crescut/scăzut/rămas constant.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Статистика показывает, что количество ... за период... удвоилось
Statisticile arată faptul că numărul de...înregistrat între...şi...s-a dublat/înjumătăţit.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Вычислительные данные иллюстрируют непрерывный рост/спад ... по сравнению с...
Numerele arată o creştere/descreştere constantă de la...la...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Количество ... возрасло/упало по сравнению с..
Corelat cu...numărul de...a crescut/a scăzut
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
На фоне сравнения ... и ... очевидно, что количество ... увеличилось/уменьшилось/не изменилось
Între...şi...putem observa cu uşurinţă faptul că numărul de...a crescut/scăzut/rămas stabil.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... хорошо сочеталось с ...
...a fost corelat pozitiv cu...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Как мы и предполагали...
După cum am anticipat,...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Эти данные коррелируют с утвеждением Х-а, что...
Această descoperire concordă cu afirmaţia lui X conform căreia...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Эти данные подтверждают утверждение Х-а, что...
Această concluzie întăreşte afirmaţia lui X conform căreia...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
Как до нас уже показали исследования Х-а, ... положительно соотносится с...
În concordanță cu descoperirile lui X, ...relaționează pozitiv cu...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Статистика показывает, что...
Statisticile demonstrează faptul că...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Согласно статистике...
Conform statisticilor...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Если обратиться к статистике, можно заметить, что...
La vederea rezultatelor, observăm cu uşurinţă că...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Статистиически...
Din punct de vedere statistic...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Принимая во внимание статистические данные, мы можем сделать вывод, что...
Luând în considerare datele statistice, presupunem că...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Значение этого исследования неоднозначно. Во-первых,... сомнительно, поскольку...
Implicaţiile acestui studiu sunt multiple. În primul rând, este important deoarece...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Уже на сегодняшнем этапе разработки это исследование имеет практическое значение. Во-первых, ... интуитивно привлекает и находит поддержку среди других исследователей
Studiul de faţă are de asemenea şi implicaţii practice. În primul rând,...face apel la intuiţie şi este înţeles cu uşurinţă de strategi.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute