Finlandeză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

A partir de... se puede observar que...
... on nähtävissä, että...
Pentru a explica date brute
Como se puede ver en...
Kuten ... aineistosta näkyy, ...
Pentru a explica date brute
Los datos parecen sugerir que...
Aineisto viittaa siihen, että...
Pentru a explica date brute
La figuras revelan que...
Luvut osoittavat, että...
Pentru a explica date brute
Con base en las figuras se puede notar que...
Lukujen perusteella on selvää, että...
Pentru a explica date brute
Varios resultados relevantes fueron...
Monia huomionarvoisia tuloksia löytyi...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Los resultados del presente estudio demuestran que...
Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

El número de... ha aumentado/disminuido/se ha mantenido.
...määrä on kasvanut / vähentynyt / pysynyt samana
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Las estadísticas muestran que el número de... entre... y... se ha duplicado/ha disminuido a la mitad.
Tilastot näyttävät, että ... ja ... määrä on tuplaantunut / puoliintunut.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Los números muestran un aumento/una reducción de... a...
Luvut näyttävät tasaista kasvua / laskua...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
El número de... ha aumentado/descendido en correlación con...
... lukumäärä on noussut / laskenut korrelaatiossa... kanssa.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Entre... y... podemos ver claramente que el número de... se ha incrementado/ha disminuido/se ha mantenido.
... ja ... välillä voi selvästi huomata määrän kasvaneen / laskeneen / pysyneen samana.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... fue asociado positivamente con...
...korreloi positiivisesti ... kanssa.
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Como se predijo...
Kuten ennustettu, ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Este hallazgo es consistente con el argumento de X que expone
Tämä löytö tukee ... väitettä siitä, että...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Este hallazgo afianza la afirmación de X de que...
Tämä löytö vahvistaa ... ajatuksen siitä, että...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
En concordancia con los hallazgos de X, ... se relaciona positivamente con...
Kuten ... löydöt, ... korreloi positiivisesti ... kanssa...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Las estadísticas muestran que...
Tilastot näyttävät, että...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Según las estadísticas,...
Tilastojen mukaan...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Cuando observamos las estadísticas podemos ver que...
Kun katsoo tilastoja, voi huomata...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Desde el punto de vista estadístico...
Tilastollisesti puhuen...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Tomando en cuenta los datos estadísticos, podemos inferir que...
Ottaen tilastollisen aineiston huomioon, voimme otaksua, että...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Las implicaciones de esta investigación son múltiples. Primero,... es crucial porque...
Tutkimuksen seuraamukset ovet moninaiset. Ensiksi, ... on ratkaisevaa, sillä...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
El estudio actual tiene implicaciones prácticas también. Primero,... es interesante y es fácilmente comprendido por los estrategas.
Tällä tutkimuksella on myös käytännön seuraamuksia. Ensinnäkin, ... on intuitiivisesti vetoava ja strategien helposti ymmärrettävissä.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute