Arabă | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Det framgår av ... att ...
يبدو جليًّا من.... أنّ...
Pentru a explica date brute
Enligt vad som framgår av ..., ...
كما يبدو جليًّا من...، ...
Pentru a explica date brute
Uppgifterna verkar antyda att ...
تُشير البياناتُ فيما يبدو إلى...
Pentru a explica date brute
Siffrorna avslöjar att ...
تكشف الأرقامُ أنّ...
Pentru a explica date brute
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
يَبْدو واضحاً من خلال الأرقامِ أنّ...
Pentru a explica date brute
Några anmärkningsvärda resultat är ...
كانت عِدّةُ نتائجَ جديرة بالملاحظة...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Resultaten från denna studie visar på att ...
تظْهِرُ نتائج هذه الدراسة أنّ...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
العدد... اِزدادَ \ تراجعَ \ بقيَ على حالهِ
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
تبيّنُ الإحصائيّاتُ أنّ رقم... بينَ... و...قد تضاعفَ \ تقلّصَ إلى النِصْفِ
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
تُظهِر الأرقامُ ارتفاعاً \ انخفاضاً مُنتظِماً من... إلى...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
قد ارتفع \ تراجع رقم... في علاقته بـ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
بين...و...نستطيعُ أنْ نرى أنّ رقم... قد اِرتفع \ تراجع \ بقيَ كما هو.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... var positivt korrelerade med ....
...كان مرتبطا ارتباطا إيجابيّا بـ...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Som förutspått, ...
كما هو متقّع، ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
هذه الاستنتاجات متوافقة مع ما يذهب إليه أحدهم وهو أنّ...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
هذه الاستنتاجات تعزّز تأكيد أحدهم أنّ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
متوافقة مع استنتاجات أحدهم،... مرتبطة ارتباطا إيجابيّا مع...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Statistiken visar att ...
تبيّن الإحصائيات أنّ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Enligt statistiken ...
وفقاً للإحصائيّات...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
عندما ننظر إلى الإحصائيّات، فإننا نستطيع أنْ نلاحظ أنّ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Rent statistiskt sett ...
من الناحية الإحصائيّة
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
لو أخذنا البيانات الإحصائية بعَينِ الاعتبار فإنّنا نستطيع أن نفترض أنّ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
الآثار المترتبة عن هذا البحث متعددة. أولا، ... بالغ الأهمية بسبب...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
للدراسة الحالية تبعات عملية أيضا. أولا، ... مثير للاهتمام وسهل الفهم من قِبِل الإستراتيجيين.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute