Hindi | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Det framgår av ... att ...
... से पता चलता है कि...
Pentru a explica date brute
Enligt vad som framgår av ..., ...
जैसा कि... में से पता चलता है कि...
Pentru a explica date brute
Uppgifterna verkar antyda att ...
आकड़ों को देखकर ऐसा लगता है कि...
Pentru a explica date brute
Siffrorna avslöjar att ...
आकड़ें दिखाते हैं कि...
Pentru a explica date brute
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
आकड़ों मे से साफ पता चलता है कि...
Pentru a explica date brute
Några anmärkningsvärda resultat är ...
कई सारे महत्वपर्ण नतीजे थे...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Resultaten från denna studie visar på att ...
किए गए अध्ययन के नतीजों को प्रसेतुत करने के लिए
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... के अंक बढ़े/घटें/वहीं के वहीं रह गए हैं.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
आकडें दिखाते हैं कि... की संख्य... और ... के बीच दुगुनी हो गई है/दुगुनी घट गई है.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
यहाँ अंक स्थिर रूप से... से... तक बढ़/घट रहे हैं.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
... के अंक ... के सहसंबंध में, बढ/घट रहे हैं.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
यह स्पष्ट है कि, ... और... के बीच... के अंक बढे/घटे/वैसे ही रहे हैं.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... var positivt korrelerade med ....
... का... के साथ सकारात्मक रूप से सहसंबंध है.
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Som förutspått, ...
पूर्वानुमान के अनुसार,...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
यह नतीजा X के नतीजे से मिलता है.
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
यह नतीजा, X के नतीजे को सिद्ध करता है कि...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
X के नतीजे के बराबर होने के नाते,... और... का सकारात्मक सहसंबंध है.
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Statistiken visar att ...
ये आकड़ें हमें दिखाते हैं कि...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Enligt statistiken ...
आकड़ों के अनुसार
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
अगर आकड़ों को ग़ौर से देखा जाए, तो यह पता चलता है कि...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Rent statistiskt sett ...
आकड़ों के अनुसार
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
आकड़ों को नज़र मे रखते हुए, हम इस नतीजे पर पहुँचते हैं कि...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
इस अनुसंधन के कई सारे निहितार्थ है...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
इस अध्ययन के कुछ क्रियात्मक निहितार्थ भी हैं. सर्वप्रथम, ...में सहजज्ञ गुण है जो विशेषज्ञों को आसानी से समझ आ सकता है.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute