Turcă | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

Det framgår av ... att ...
...'den görülebileceği üzere ...
Pentru a explica date brute
Enligt vad som framgår av ..., ...
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Pentru a explica date brute
Uppgifterna verkar antyda att ...
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Pentru a explica date brute
Siffrorna avslöjar att ...
Sayılar gösteriyor ki ...
Pentru a explica date brute
Utgående från/På basis av siffrorna är det uppenbart att ...
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Pentru a explica date brute
Några anmärkningsvärda resultat är ...
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Resultaten från denna studie visar på att ...
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

Antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Statistiken visar att antalet ... mellan ... och ... har fördubblats/halverats.
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Siffrorna visar på en stadig ökning/minskning från ... till ...
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Antalet ... har ökat/förminskats i relation till ...
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
Mellan ... och ... kan man tydligt se att antalet ... har ökat/har minskat/har förblivit oförändrat.
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
... var positivt korrelerade med ....
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Som förutspått, ...
Tahmin edildiği üzere ...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Detta resultat överensstämmer med Xs påstående om att ...
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
Denna upptäckt stärker Xs påstående om att ...
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
I likhet med Xs fynd, ... är positivt kopplat till ...
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

Statistiken visar att ...
İstatistikler gösteriyor ki ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Enligt statistiken ...
İstatistiklere göre ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Enligt vad man kan avläsa ur statistiken kan man se att ...
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Rent statistiskt sett ...
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Genom att ta de statistiska uppgifterna i beaktande kan vi förmoda att ...
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Konsekvenserna som denna forskning ger upphov till är många. För det första är ... av kritisk betydelse eftersom ...
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Den aktuella studien har även praktiska följder. För det första är ... instinktivt tilltalande samtidigt som det är för enkelt strateger att förstå.
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute