Poloneză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

มันสามารถเห็นได้จาก...ว่า...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Pentru a explica date brute
จากที่เคยเห็นจาก...
Jak można zauważyć na... , ...
Pentru a explica date brute
ข้อมูลนั้นสามารถแนะนำได้ว่า...
Dane te zdają się sugerować, że...
Pentru a explica date brute
ตัวเลขนั้นเปิดเผยว่า
Dane wykazują, że...
Pentru a explica date brute
จากตัวเลข มันชัดเจนมากว่า...
Z danych wynika, że...
Pentru a explica date brute
ผลลัพธ์ที่น่าสังเกตคือ...
Kilka godnych uwagi wyników...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
ผลลัพธ์ของการศึกษาได้สาธิตไว้ว่า...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/น้อยลง/คงที่
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
สถิติได้แสดงตัวเลขของ...ระหว่าง...และ...ได้เพิ่มขึ้น/ได้ลดลง
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
ตัวเลขได้บ่งบอกการเพิ่มขึ้น/น้อยลงอย่างคงที่จาก...ถึง...
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
ตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลงที่เกี่ยวดองกัน...
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
ระหว่าง...และ...สามารถเห็นได้ว่าตัวเลขของ...ได้เพิ่มขึ้น/ลดลง/คงที่
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
...นั้นเชื่อมโยงทางบวกกับ...
...był dodatnio skorelowany z...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
อย่างที่ทำนายไว้...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
การค้นหานั้นไม่สอดคล้องกับการแข่งขันของ X ที่ว่า...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
การค้นหานั้นได้เพิ่มกำลังการยืนยันของ X ว่า...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
สิ่งที่ไม่เกี่ยวข้องกับ X ...นั้นเกี่ยวข้องกับ...
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

สถิติได้แสดงให้เห็นว่า
Statystyki pokazują, że...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
ตามสถิติ...
Według statystyk...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
เมื่อดูสถิติแล้ว คุณสามารถเห็นว่า...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
พูดอย่างสถิติ
Statystycznie rzecz biorąc...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
ใช้ข้อมูลทางสถิติ เราสามารถสันนิษฐานได้ว่า...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
การอ้างอิงของงานวิจัยนี้นั้นหลากหลาย โดยเริ่มเเรก....นั้นจำเป็นเพราะ...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
การเรียนในนั้นสามารถแปลความหมายได้หลายอย่าง อย่างแรก....คือมันน่าสนใจและง่ายที่จะเข้าใจต่อผู้เชี่ยวชาญด้านยุทธศาสตร์
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute