Daneză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

...'den görülebileceği üzere ...
Det kan ses ud fra... at...
Pentru a explica date brute
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Hvilket kan ses ud fra..., ...
Pentru a explica date brute
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Det ser ud til at dataene foreslår at...
Pentru a explica date brute
Sayılar gösteriyor ki ...
Figurerne afslører at...
Pentru a explica date brute
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Ud fra figurerne er det tydeligt at...
Pentru a explica date brute
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Adskillige bemærkelsesværdige resultater blev...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Resultaterne fra den nuværende undersøgelse demonstrerer at...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Statistikkerne viser at antallet af... mellem... og... er fordoblet/halveret.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Numrerne viser en stabil stigning/nedgang fra... til...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Antallet af... er steget/faldet i forbindelse med...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Mellem... og... kan man tydeligt se at antallet af... er steget/faldet/forblevet det samme.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... var absolut korreleret med...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Tahmin edildiği üzere ...
Som forudset,...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Dette resultat er overensstemmende med X's påstand at...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Dette resultat styrker X's påstand om at...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Overensstemmende med X's resultater,... er absolut relateret til...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

İstatistikler gösteriyor ki ...
Statistikkerne viser at...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
İstatistiklere göre ...
I følge statistikkerne...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Når man kigger på statistikkerne, kan man se at...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Statistisk set...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Med hensyn til de statistiske data, kan vi antage at...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Implikationerne af denne undersøgelse er mange. Først,... er kritisk fordi...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Den nuværende undersøgelse har også praktiske implikationer. Først, ...er intuitivt tiltalende og nem for strateger at forstå.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute