Italiană | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

...'den görülebileceği üzere ...
Dall'osservazione dei dati si registra...
Pentru a explica date brute
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Come si può osservare da...., ...
Pentru a explica date brute
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
I dati sembrano suggerire che...
Pentru a explica date brute
Sayılar gösteriyor ki ...
I grafici rivelano che...
Pentru a explica date brute
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Dal grafico si rende evidente che...
Pentru a explica date brute
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Alcuni dati degni di nota sono...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
I risultati del presente studio dimostrano che/come...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Il numero di... è aumentato/diminuito/rimasto stabile.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
I dati statistici mostrano che il numero di... tra il ... e il ... si è duplicato/si è dimezzato.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
I dati mostrano una crescita/calo costante fra il... e il...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Il numero di... è aumentato/calato in relazione a...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Tra il... e il... si può osservare come il numero di... sia aumentato/calato/rimasto stabile.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
... è direttamente proporzionale a...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Tahmin edildiği üzere ...
Come già annunciato...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
Questi risultati sono coerenti con le conclusioni raggiunte da X in materia di...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Questi risultati rinforzano la teoria di X secondo la quale...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
In accordo con i risultati raggiunti da X, .... è direttamente proporzionale a...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

İstatistikler gösteriyor ki ...
La statistica mostra che...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
İstatistiklere göre ...
Secondo quanto emerge dalla statistica...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Dall'osservazione dei dati statistici si evince che...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Parlando in termini statistici...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Dalla considerazione delle informazioni statistiche appena illustrate, si può concludere che...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Dalla ricerca risultano molteplici implicazioni. In primo luogo, ... è un aspetto critico per...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Questa ricerca ha notevoli implicazioni pratiche. Che... è intuitivamente attraente e di facile comprensione per gli esperti.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute