Japoneză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

...'den görülebileceği üzere ...
・・・・のデータから、・・・・ということが見て取れる。
Pentru a explica date brute
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
・・・・に見られるように、・・・・
Pentru a explica date brute
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
このデータはおそらく・・・・を示している。
Pentru a explica date brute
Sayılar gösteriyor ki ...
この図は・・・・ということを明らかにしている。
Pentru a explica date brute
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
このデータによると、・・・・ということは明白である。
Pentru a explica date brute
... kayda değer birkaç sonuçtu.
・・・・という注目すべき結果になった。
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
現在の分析は・・・・を明らかにしている。
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
・・・・の数は増加した/減少した/変化していない。
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
統計によると、・・・・と・・・・の数は2倍になった/半減した。
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
データは・・・・から・・・・へ規則的に増加/減少している。
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
・・・・の数は・・・・に関連して増加/減少した。
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
・・・・と・・・・の2つについて明らかなことは、・・・・の数字の増加/減少である。
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
・・・・は確かに・・・・と関係している。
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Tahmin edildiği üzere ...
予想通り、・・・・
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
・・・・の発見はXの論点と一致している。
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
この発見はXの主張を強固なものにしている。
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Xがした発見と一致していますが、・・・・は確かに・・・・に関係している。
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

İstatistikler gösteriyor ki ...
・・・・ということをこの統計は示している。
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
İstatistiklere göre ...
統計によると、・・・・
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
統計を見てみると、・・・・ということが見て取れる。
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
İstatistiksel olarak konuşursak ...
統計的に見て、・・・・
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
統計の詳細を見てみると、・・・・ということが推測できる。
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
ここから予測される結果は様々だ。第一に・・・・は特に重要である。なぜなら・・・・
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
この研究は実際的な意味合いも持っている。第一に・・・・はまっ先に現れ、実務家たちにも同意されている。
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute