Poloneză | Expresii - Academic | Statistici

Statistici - Date empirice

...'den görülebileceği üzere ...
Patrząc na ... można zauważyć, że...
Pentru a explica date brute
...'dan anlayabileceğiniz üzere ...
Jak można zauważyć na... , ...
Pentru a explica date brute
Görülen veri ...'ı işaret ediyor olabilir.
Dane te zdają się sugerować, że...
Pentru a explica date brute
Sayılar gösteriyor ki ...
Dane wykazują, że...
Pentru a explica date brute
Figürlerden/numaralardan anlaşılacağı üzere ...
Z danych wynika, że...
Pentru a explica date brute
... kayda değer birkaç sonuçtu.
Kilka godnych uwagi wyników...
Pentru a explica date brute de importanţă majoră
Şu anki çalışmanın sonuçları gösteriyor ki ...
Wyniki niniejszego badania wskazują, że...
Pentru a explica date brute

Statistici - Prezentarea

... sayısı arttı/azaldı/değişmedi.
Liczba ... wzrosła / spadła / pozostała bez zmian.
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
İstatistiklere göre ... sayısı, ... ile ... arasında ikiye katlandı/ yarıya düştü.
Statystyki pokazują, że liczba ... pomiędzy ... i ... podwoiła się / zmniejszyła się o połowę.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
Rakamlar gösteriyor ki ...'da ...'ya belirgin kalıcı bir artış/azalma var.
Liczby pokazują stały wzrost / spadek z ... do ...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
... ile alakalı olarak ... rakamları artış/ azalış gösterdi.
Liczba ... wzrosła / spadła w korelacji z...
Pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante
... ve ... arasında herkes rahatlıkla görebilir ki ... sayısı artmış/azalmış/değişmemiş.
Między ... i ... możemy wyraźnie zauważyć, że liczba ... wzrosła / spadła / pozostała taka sama.
Se folosește pentru a descrie date şi alte tendinţe relevante într-un interval de timp
..., ... ile pozitif olarak ilintilidir/korelasyon gösterir.
...był dodatnio skorelowany z...
Pentru a descrie relaţia dintre două seturi de date
Tahmin edildiği üzere ...
Jak przewidywałem/przewidziałem...
Se folosește pentru a continua descrierea datelor şi confirma supoziţiile iniţiale
Bu buluş X'in tarif ettiği içerikle tutarlılık gösterir ki ...
To stwierdzenie jest zgodne z twierdzeniem X, że...
Pentru a compara propriile rezultate cu ale altcuiva
X'in de beni destekler nitelikte belirttiği ...
Ten wniosek potwierdza stwierdzenie X, że...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva
X'in bulduğu şeylerle uyumlu olarak ..., ... ile olumlu bir şekilde ilintilidir.
Zgodnie z ustaleniami X ... jest pozytywnie związane z...
Se folosește pentru a arăta că rezultatele obţinute concordă cu rezultatele obţinute de altcineva

Statistici - Concluzionarea

İstatistikler gösteriyor ki ...
Statystyki pokazują, że...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
İstatistiklere göre ...
Według statystyk...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
İstatistiklere baktığımızda kolayca görebiliriz ki ...
Kiedy patrzy się na statystyki, można zauważyć, że ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
İstatistiksel olarak konuşursak ...
Statystycznie rzecz biorąc...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
İstatistiksel verileri de göz önüne aldığımızda özetleyebiliriz ki ...
Biorąc pod uwagę dane statystyczne, możemy przypuszczać, że...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile și a prezenta statisticile dintr-o perspectivă mai amplă
Bu araştırmanın implikasyonları birden çok ve benzer durumda. Birincisi, ... oldukça kritik çünkü ...
Konsekwencje tych badań są wielorakie. Po pierwsze, zasadnicze znaczenie ma... , ponieważ...
Se folosește pentru a-ți dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute
Şu anki çalışmanın uygulanabilir implikasyonları da var. Birincisi, ... son derece göze çarpan ve strateji uzmanları tarafından kolayca anlaşılabilir bir sonuç.
Obecne badania mają również praktyczne znaczenie. Po pierwsze, ...są intuicyjne i bardzo dobrze zrozumiane przez strategów.
Pentru a dezvolta ideile şi a emite câteva concluzii legate de rezultatele obţinute