Vietnameză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

بشكلٍ عامٍّ، أتفقُ مع... بسبب...
Nhình chung, tôi hoàn toàn đồng ý với... vì...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
من السهل أن نتّفق مع... بسبب...
Quan điểm của... là một quan điểm rất dễ đồng tình bởi vì...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
أستطيع أنْ أتفهّم وجهة نظره \ نظرها
Ta có thấy quan điểm của ông ấy/bà ấy có cơ sở nhất định.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
أتفق تماماً على أنّ...
Tôi đồng ý hoàn toàn rằng...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
أُؤيِّد تأييداً مطلقاً الرأي القائل إنّ...
Tôi hoàn toàn ủng hộ ý kiến cho rằng...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

أختلف عموما مع... لأنّ...
Nhìn chung, tôi không đồng ý với... bởi vì...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
من السهل أنْ نختلف مع... بسبب...
Quan điểm của... là một quan điểm mà ta khó có thể đồng tình bởi vì...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
أتفهّم وجهة نظرك ولكنّي أختلفُ معها بشكل كامل.
Ý kiến này không phải là không có cơ sở, nhưng tôi hoàn toàn không đồng ý với nó.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
لا أتفقُ معك أبداً أنّ...
Tôi hoàn toàn không đồng ý với ý kiến cho rằng...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
أعارضُ بِشِدّةٍ فكرة أنّ...
Tôi hoàn toàn phản đối ý kiến cho rằng...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... و...هي متشابهة \ مختلفة فيما يتعلق بـ...
... và... giống/khác nhau ở chỗ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
على النقيض مِن...، .... يبيّن أنّ...
Trái với/Khác với..., ... lại (là)...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
على النقيض من... هو \ هم...
..., trái với/khác với..., lại (là)...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
يُشْبِهُ... فيما يتعلّق بـ...
... giống với... ở chỗ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...و ... يختلف من حيثُ...
... và... khác nhau ở chỗ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
الأول...، أما الثاني، فهو على النقيض...
... (thì)... , trong khi đó,... (lại)...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
أحد التشابهات \ الاختلافات الرئيسية بين... و... هو أنّ...
Một trong những nét tương đồng/khác biệt lớn nhất giữa... và... là...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
أحد الفروق بين... و... هو أنّ...، بينما...
Một trong nhiều điểm khác biệt giữa... và... là..., trong khi...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

أَوَدُّ أنْ أقول إنّ...
Tôi cho rằng...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
يبدو لي أنّ...
Tôi thấy rằng...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
في رأيِي...
Cá nhân tôi cho rằng...
Folosit pentru a expune o opinie personală
مِنْ وجهة نظري...
Theo quan điểm của tôi...
Folosit pentru a expune o opinie personală
أنا مِن أصحابِ الرأيِ القائلِ إنّ...
Tôi mang quan điểm rằng...
Folosit pentru a expune o opinie personală
أعتقدُ أنه هناك عِدة أسباب. أولاً،... ثانياً...
Tôi tin rằng có một số nguyên nhân dẫn tới sự việc/hiện tượng này. Thứ nhất là... Thứ hai là...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
في اِعتقادي أنّ... لأنّ...
Tôi tin rằng... bởi vì...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

دَعْنا الآن نحلّلُ \ نلتفتُ إلى \ نفحصُ...
Tiếp theo, ta hãy phân tích/chuyển sang/nghiên cứu...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
يبدو جليّا الآن أنّ... دعونا نوجِّهُ اهتمامنا إلى...
Sau khi đã làm rõ rằng..., ta hãy cùng quay sang...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
علاوة على ذلك فإنّ إحدى الحجج المضادة والتي لا يمكن تجاهلها هي: ...
Hơn nữa, ta không thể bỏ qua một khía cạnh khác:...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
لا بُدَّ من الاعْتِرافِ بأنّ...، ولكن...
Ta phải thừa nhận rằng..., tuy nhiên...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
صَحيحٌ أنّ...، ولكن الحقيقة تظلّ...
Đúng là..., nhưng đồng thời ta cũng nhận thấy...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
صَحيحُ أنّ... ومع ذلك فإنّ...
Phải thừa nhận rằng..., nhưng...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
على العكس، ...
Trái lại,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
من جهةٍ...
Một mặt,...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
من جهةٍ أخرى...
Mặt khác,...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
على الرغم من...
Mặc dù...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
على الرغم من حقيقةِ أنّ...
Mặc dù/Bất chấp...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
عِلميًّا \ تاريخيًّا...
Xét về phương diện khoa học/lịch sử...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
وبالمناسبة فإنّ...
Nhân tiện/Nhân thể...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
علاوة على ذلك...
Hơn thế nữa/Hơn nữa,...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat