Maghiară | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Értem, amit mond.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... na rozdíl od... je/jsou...
....-val/vel ellentétben, a .......
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... a... se liší, pokud jde o...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
První... na rozdíl od druhého...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Řekla bych, že...
Azt mondanám, hogy ...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Zdá se mi, že...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Podle mého názoru...
Véleményem szerint ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Z mého pohledu...
Véleményem szerint ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jsem toho názoru, že...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Nelze popřít, že..., ale ...
Hozzátéve ...., de ....
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Nelze popřít, že..., nicméně...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Naopak/Naproti očekávání...
Ezzel ellentétben ....
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Na jedné straně...
Másrészt viszont ....
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Na druhé straně...
Másrészt ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Navzdory...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Navzdory tomu, že...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Vědecky/Historicky vzato...
Tudományosan/történelmileg ...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Mimochodem...
Mellékesen....
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Továbbá ....
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat