Poloneză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
W pełni się zgadzam z...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
... na rozdíl od... je/jsou...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
... a... se liší, pokud jde o...
....i...rożnią się pod względem...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
První... na rozdíl od druhého...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Řekla bych, že...
Powiedziałbym, że...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Zdá se mi, že...
Wydaje mi się, że...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Podle mého názoru...
Moim zdaniem...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Z mého pohledu...
Z mojego punktu widzenia...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jsem toho názoru, že...
Jestem zdania, że...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Nelze popřít, že..., ale ...
Wprawdzie..., ale...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Nelze popřít, že..., nicméně...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Naopak/Naproti očekávání...
Przeciwnie, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Na jedné straně...
Z jednej strony...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Na druhé straně...
Z drugiej strony...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Navzdory...
Pomimo/Wbrew...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Navzdory tomu, že...
Pomimo faktu, że...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Vědecky/Historicky vzato...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Mimochodem...
Nawiasem mówiąc, ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Ponadto...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat