Coreeană | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

一般来说,我同意...,因为...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
人们较倾向于同意...,因为...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
我能理解他/她的观点。
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
我完全同意...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
我完全赞同...的观点。
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

总的来说,我不同意...,因为...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
人们较倾向于不同意...,因为...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
我明白他的意思,但是完全不同意。
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
我强烈不同意...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
我坚决反对...的观点
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

就...方面,...和...相似/不同
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
和...比,...表明...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
对比...,...是...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
在...方面,...和...是相似的
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
在...方面,...和...不同
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
第一...,与此对比,第二...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
...和...的一个不同点是...,而...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

我想说的是...
.....라고 말하고 싶습니다.
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
对我来说,它像是...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
在我看来...
제 생각에는, ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
我认为...
저의 관점에서는, ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
我的观点是...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Folosit pentru a expune o opinie personală
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
我相信...,因为...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

现在让我们分析/转到/研究...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
...清楚了,让我们把注意力转到...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
诚然...,但是...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
...是对的,但是事实上...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
诚然...,但是...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
相反...
반대로, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
一方面...
한편으로는 ...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
另一方面...
다른 한편으로는 ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
尽管...
... 에도 불구하고, ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
尽管...
... 한 사실에도 불구하고,
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
从科学/历史角度讲...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
附带说一句...
부수적으로, ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
此外...
게다가, ...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat