Engleză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

一般来说,我同意...,因为...
Broadly speaking, I agree with… because…
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
人们较倾向于同意...,因为...
One is very much inclined to agree with… because…
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
我能理解他/她的观点。
I can see his/her point.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
我完全同意...
I entirely agree that…
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
我完全赞同...的观点。
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

总的来说,我不同意...,因为...
Broadly speaking, I disagree with… because…
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
人们较倾向于不同意...,因为...
One is very much inclined to disagree with… because…
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
我明白他的意思,但是完全不同意。
I can see his point, but disagree with it entirely.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
我强烈不同意...
I strongly disagree that…
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
我坚决反对...的观点
I am firmly opposed to the idea that…
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

就...方面,...和...相似/不同
…and…are similar/different as regards to…
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
和...比,...表明...
In contrast to…, …shows…
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
对比...,...是...
…by contrast with… is/are…
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
在...方面,...和...是相似的
…is similar to… in respect of…
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
在...方面,...和...不同
…and… differ in terms of...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
第一...,与此对比,第二...
The first…, by contrast, the second…
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
...和...的一个不同点是...,而...
One difference between… and… is that…, whereas…
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

我想说的是...
I would say that…
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
对我来说,它像是...
It seems to me that…
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
在我看来...
In my opinion…
Folosit pentru a expune o opinie personală
我认为...
From my point of view…
Folosit pentru a expune o opinie personală
我的观点是...
I am of the opinion that…
Folosit pentru a expune o opinie personală
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
我相信...,因为...
It is my belief that… because…
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

现在让我们分析/转到/研究...
Let us now analyze/turn to/examine…
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
...清楚了,让我们把注意力转到...
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
诚然...,但是...
Admittedly…, but…
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
...是对的,但是事实上...
It is true that…, yet the fact remains that…
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
诚然...,但是...
Granted, …, nevertheless…
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
相反...
On the contrary, …
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
一方面...
On the one hand…
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
另一方面...
On the other hand…
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
尽管...
In spite of…
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
尽管...
Despite the fact that…
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
从科学/历史角度讲...
Scientifically/Historically speaking…
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
附带说一句...
Incidentally…
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
此外...
Furthermore…
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat