Italiană | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

一般来说,我同意...,因为...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
人们较倾向于同意...,因为...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
我能理解他/她的观点。
Si può comprendere il punto di vista di...
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
我完全同意...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
我完全赞同...的观点。
Sostengo l'idea secondo la quale...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

总的来说,我不同意...,因为...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
人们较倾向于不同意...,因为...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
我明白他的意思,但是完全不同意。
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
我强烈不同意...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
我坚决反对...的观点
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

就...方面,...和...相似/不同
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
和...比,...表明...
A differenza di..., ... mostra...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
对比...,...是...
In contrasto con..., .... è...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
在...方面,...和...是相似的
... è simile a ... in quanto entrambi...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
在...方面,...和...不同
... e... differiscono in termini di...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
第一...,与此对比,第二...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
...和...的一个不同点是...,而...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

我想说的是...
Si potrebbe dunque affermare che...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
对我来说,它像是...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
在我看来...
Secondo il mio punto di vista...
Folosit pentru a expune o opinie personală
我认为...
Da una prospettiva prettamente personale...
Folosit pentru a expune o opinie personală
我的观点是...
Sono dell'idea che...
Folosit pentru a expune o opinie personală
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
我相信...,因为...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

现在让我们分析/转到/研究...
Spostando l'attenzione verso...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
...清楚了,让我们把注意力转到...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
诚然...,但是...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
...是对的,但是事实上...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
诚然...,但是...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
相反...
Al contrario...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
一方面...
Da un lato...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
另一方面...
Dall'altro...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
尽管...
A dispetto di...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
尽管...
Nonostante si ritenga che...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
从科学/历史角度讲...
Scientificamente/Storicamente...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
附带说一句...
A tal proposito...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
此外...
Inoltre...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat