Olandeză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

一般来说,我同意...,因为...
In grote lijnen ben ik het eens met ..., omdat ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
人们较倾向于同意...,因为...
Ik ben zeer geneigd overeen te stemmen met ..., omdat ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
我能理解他/她的观点。
Ik begrijp zijn/haar punt.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
我完全同意...
Ik ben het er volledig mee eens dat ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
我完全赞同...的观点。
Ik ondersteun onverdeeld de mening dat ...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

总的来说,我不同意...,因为...
In grote lijnen ben ik het oneens met ..., omdat ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
人们较倾向于不同意...,因为...
Ik ben zeer geneigd ... te verwerpen, omdat ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
我明白他的意思,但是完全不同意。
Ik begrijp zijn punt, maar ik ben het er volledig mee oneens.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
我强烈不同意...
Ik ben het er volledig mee oneens dat ...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
我坚决反对...的观点
Ik ben stellig tegen het idee dat ...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

就...方面,...和...相似/不同
... en ... zijn gelijk/verschillend ten aanzien van ...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
和...比,...表明...
In tegenstelling tot ..., toont ...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
对比...,...是...
In tegenstelling tot ... is/zijn ...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
在...方面,...和...是相似的
... is gelijk met ... met betrekking tot ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
在...方面,...和...不同
... en ... verschillen van elkaar met betrekking tot ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
第一...,与此对比,第二...
De eerste ..., in tegenstelling tot de tweede ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Eén van de belangrijkste overeenkomsten/verschillen tussen ... en ... is ...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
...和...的一个不同点是...,而...
Een onderscheid tussen ... en ... is dat ..., terwijl ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

我想说的是...
Ik zou zeggen dat ...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
对我来说,它像是...
Het lijkt mij dat ...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
在我看来...
Naar mijn mening ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
我认为...
Vanuit mijn standpunt ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
我的观点是...
Ik ben van mening dat ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Naar mijn mening zijn er meerdere redenen. Ten eerste ... . Ten tweede ...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
我相信...,因为...
Ik ben overtuigd dat ..., omdat ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

现在让我们分析/转到/研究...
Laat ons nu ... analyseren/richten op/onderzoeken ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
...清楚了,让我们把注意力转到...
Het is nu duidelijk dat ... . Laten we onze aandacht richten op ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Bovendien kan een argument hiertegen niet worden genegeerd: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
诚然...,但是...
Toegegeven ..., maar ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
...是对的,但是事实上...
Het is waar dat ... en toch blijft het feit bestaan dat ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
诚然...,但是...
Toegegeven, ... , desalniettemin ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
相反...
Integendeel, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
一方面...
Enerzijds ...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
另一方面...
Anderzijds ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
尽管...
Ondanks ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
尽管...
Ondanks het feit dat ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
从科学/历史角度讲...
Wetenschappelijk/Historisch gezien ...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
附带说一句...
Bijkomend ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
此外...
Bovendien ...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat