Rusă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

一般来说,我同意...,因为...
Согласие
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
人们较倾向于同意...,因为...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
我能理解他/她的观点。
Я понимаю его/ее точку зрения.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
我完全同意...
Я полностью согласен, что...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
我完全赞同...的观点。
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

总的来说,我不同意...,因为...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
人们较倾向于不同意...,因为...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
我明白他的意思,但是完全不同意。
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
我强烈不同意...
Я совершенно не соголасен с...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
我坚决反对...的观点
Я совершенно не разделяю идею, что...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

就...方面,...和...相似/不同
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
和...比,...表明...
И наоборот, ... показывает...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
对比...,...是...
В отличие от...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
在...方面,...和...是相似的
... похоже на ..., если принять во внимание...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
在...方面,...和...不同
... и ... различаются в понимании ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
第一...,与此对比,第二...
Первое...., второе, напротив, ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
...和...的一个不同点是...,而...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

我想说的是...
Я бы предположил, что...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
对我来说,它像是...
Мне кажется, что...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
在我看来...
Я считаю, что...
Folosit pentru a expune o opinie personală
我认为...
По моему мнению...
Folosit pentru a expune o opinie personală
我的观点是...
Я придерживаюсь мнения, что...
Folosit pentru a expune o opinie personală
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
我相信...,因为...
Я полагаю, что...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

现在让我们分析/转到/研究...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
...清楚了,让我们把注意力转到...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Нельзя не заметить, что ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
诚然...,但是...
Согласен.., но...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
...是对的,但是事实上...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
诚然...,但是...
Согласен,... , и тем неменее
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
相反...
Напротив,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
一方面...
С одной стороны
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
另一方面...
С другой стороны...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
尽管...
Несмотря на
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
尽管...
Хотя...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
从科学/历史角度讲...
Говоря научным языком...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
附带说一句...
Между прочим...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
此外...
Более того...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat