Cehă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Obecně vzato souhlasím s ..., protože...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Obecně se inklinuje souhlasit s..., protože...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Můžu se ztotožnit s podstatou jeho/jejího tvrzení.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Naprosto souhlasím s (tím, že,)...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Souhlasím bezvýhradně s názorem, že...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Obecně vzato nesouhlasím s..., protože...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Obecně se inklinuje nesouhlasit s..., protože...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Chápu podstatu jeho/jejího tvrzení, ale naprosto s tím nesouhlasím.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Ostře nesouhlasím (s tím, že)...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Jsem zásadně proti myšlence, že...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
... a ... jsou podobné/odlišné, pokud jde o...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Na rozdíl od ..., ... ukazuje...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
... na rozdíl od... je/jsou...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
... se podobá/podobají..., pokud jde o...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
... a... se liší, pokud jde o...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
První... na rozdíl od druhého...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Jedním z hlavních rozdílů/podobností mezi... a... je to, že...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Jeden rozdíl mezi... a... je (to, že)..., zatímco...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

.....라고 말하고 싶습니다.
Řekla bych, že...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Zdá se mi, že...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
제 생각에는, ...
Podle mého názoru...
Folosit pentru a expune o opinie personală
저의 관점에서는, ...
Z mého pohledu...
Folosit pentru a expune o opinie personală
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Jsem toho názoru, že...
Folosit pentru a expune o opinie personală
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Věřím, že zde pro to existuje několik důvodů. Za prvé,... za druhé...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Podle mého přesvědčení je..., protože...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Dále je potřeba zanalyzovat/se obrátit na/ prozkoumat...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Nyní je jasné, že.... Dále je důležité obrátit naši pozornost na...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Kromě toho nemůže být opomenut jeden protiargument(, který říká): ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Nelze popřít, že..., ale ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Nelze popřít, že..., ale faktem zůstává, že...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Nelze popřít, že..., nicméně...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
반대로, ...
Naopak/Naproti očekávání...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
한편으로는 ...
Na jedné straně...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
다른 한편으로는 ...
Na druhé straně...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
... 에도 불구하고, ...
Navzdory...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
... 한 사실에도 불구하고,
Navzdory tomu, že...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Vědecky/Historicky vzato...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
부수적으로, ...
Mimochodem...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
게다가, ...
Navíc/Nadto/Dále ještě...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat