Greacă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

.....라고 말하고 싶습니다.
Θα μπορούσα να πω ότι...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Μου φαίνεται ότι...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
제 생각에는, ...
Κατά την γνώμη μου...
Folosit pentru a expune o opinie personală
저의 관점에서는, ...
Κατά την δική μου άποψη...
Folosit pentru a expune o opinie personală
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Είμαι της γνώμης ότι...
Folosit pentru a expune o opinie personală
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Βεβαίως..., αλλά...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
반대로, ...
Αντιθέτως, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
한편으로는 ...
Από τη μία...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
다른 한편으로는 ...
Από την άλλη...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
... 에도 불구하고, ...
Παρόλο που...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
... 한 사실에도 불구하고,
Παρά το γεγονός ότι...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
부수적으로, ...
Παρεμπιπτόντως...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
게다가, ...
Επιπροσθέτως...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat