Japoneză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
言っていることはもっともだ。
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
・・・・に同意している。
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
心から・・・・という意見を支持する。
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
・・・・に強く反対である。
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
・・・・という意見に断固として反対する。
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

.....라고 말하고 싶습니다.
・・・・と言えるかもしれない。
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
・・・・のように見受けられる。
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
제 생각에는, ...
私の意見では、・・・・
Folosit pentru a expune o opinie personală
저의 관점에서는, ...
私の見方だと、・・・・
Folosit pentru a expune o opinie personală
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
私の意見としては、・・・・
Folosit pentru a expune o opinie personală
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
... 을 인정합니다. 하지만, ...
確かにそうだが、しかし・・・・
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
... 라고 하더라도, .... 입니다.
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
반대로, ...
それどころか、・・・・
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
한편으로는 ...
一方では・・・・
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
다른 한편으로는 ...
しかしその一方で・・・・
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
... 에도 불구하고, ...
・・・・にもかかわらず
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
... 한 사실에도 불구하고,
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
부수적으로, ...
ちなみに、・・・・
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
게다가, ...
その上・・・・
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat