Română | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Cineva este de acord cu...deoarece...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Înţeleg punctul său de vedere.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Sunt în totalitate de acord că...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Mă opun total ideii conform căreia...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
...în opoziţie cu...este/sunt...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

.....라고 말하고 싶습니다.
Aş putea spune că...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Impresia mea este că...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
제 생각에는, ...
După părerea mea,...
Folosit pentru a expune o opinie personală
저의 관점에서는, ...
Din punctul meu de vedere...
Folosit pentru a expune o opinie personală
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Sunt de părere că...
Folosit pentru a expune o opinie personală
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Convingerea mea este că... deoarece...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Admitem faptul că..., dar...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Se admite faptul că..., însă...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
반대로, ...
Din contră,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
한편으로는 ...
Pe de o parte...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
다른 한편으로는 ...
Pe de altă parte...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
... 에도 불구하고, ...
Contrar...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
... 한 사실에도 불구하고,
În ciuda faptului că...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
부수적으로, ...
Întâmplător...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
게다가, ...
Mai mult decât atât...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat