Chineză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
一般来说,我同意...,因为...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
人们较倾向于同意...,因为...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Jeg kan se hans/hendes pointe.
我能理解他/她的观点。
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Jeg er fuldstændig enig i det...
我完全同意...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
我完全赞同...的观点。
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
总的来说,我不同意...,因为...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
人们较倾向于不同意...,因为...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
我明白他的意思,但是完全不同意。
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Jeg er stærkt uenig i at...
我强烈不同意...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
我坚决反对...的观点
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
就...方面,...和...相似/不同
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
I modsætning til..., ...viser...
和...比,...表明...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...i modsætning til... er...
对比...,...是...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...er lig... i forbindelse med
在...方面,...和...是相似的
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...og... er forskellige med hensyn til...
在...方面,...和...不同
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Den første..., i modsætning til, den anden...
第一...,与此对比,第二...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
...和...间一个主要的相同点/不同点是...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
...和...的一个不同点是...,而...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Jeg ville sige at...
我想说的是...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
For mig virker det som om at...
对我来说,它像是...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Efter min mening...
在我看来...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Fra mit synspunkt...
我认为...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jeg er af den mening at...
我的观点是...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
我相信这是有多方面原因的。首先...,其次...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Det er min opfattelse at... fordi...
我相信...,因为...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
现在让我们分析/转到/研究...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
...清楚了,让我们把注意力转到...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
另外,一个反对该观点的论点...是不容忽视的
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Indrømmet..., men...
诚然...,但是...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Er det sandt at..., men faktum er at...
...是对的,但是事实上...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Selvom, ikke desto mindre...
诚然...,但是...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Derimod,...
相反...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
På den ene side...
一方面...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
På den anden side...
另一方面...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
På trods af...
尽管...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Til trods for det faktum at...
尽管...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Videnskabeligt/historisk set...
从科学/历史角度讲...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
I øvrigt...
附带说一句...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Endvidere...
此外...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat