Greacă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Jeg er fuldstændig enig i det...
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Jeg er stærkt uenig i at...
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
I modsætning til..., ...viser...
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...i modsætning til... er...
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...er lig... i forbindelse med
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...og... er forskellige med hensyn til...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Den første..., i modsætning til, den anden...
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Jeg ville sige at...
Θα μπορούσα να πω ότι...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
For mig virker det som om at...
Μου φαίνεται ότι...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Efter min mening...
Κατά την γνώμη μου...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Fra mit synspunkt...
Κατά την δική μου άποψη...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jeg er af den mening at...
Είμαι της γνώμης ότι...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Det er min opfattelse at... fordi...
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Indrømmet..., men...
Βεβαίως..., αλλά...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Er det sandt at..., men faktum er at...
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Selvom, ikke desto mindre...
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Derimod,...
Αντιθέτως, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
På den ene side...
Από τη μία...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
På den anden side...
Από την άλλη...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
På trods af...
Παρόλο που...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Til trods for det faktum at...
Παρά το γεγονός ότι...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Videnskabeligt/historisk set...
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
I øvrigt...
Παρεμπιπτόντως...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Endvidere...
Επιπροσθέτως...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat