Japoneză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
大まかに言って、私は・・・・に賛成である。なぜなら・・・・
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
・・・・の意見に傾いている。なぜなら・・・・
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Jeg kan se hans/hendes pointe.
言っていることはもっともだ。
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Jeg er fuldstændig enig i det...
・・・・に同意している。
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
心から・・・・という意見を支持する。
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
大まかに言って、・・・・に反対である。
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
・・・・の理由で・・・・に反対である。
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
言っていることは理解できるが、完全に反対である。
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Jeg er stærkt uenig i at...
・・・・に強く反対である。
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
・・・・という意見に断固として反対する。
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
・・・・と・・・・は・・・・の点で似て/違っている。
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
I modsætning til..., ...viser...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・を表している。
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...i modsætning til... er...
・・・・と比較して、・・・・は・・・・である。
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...er lig... i forbindelse med
・・・・は・・・・の点で・・・・に類似している。
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...og... er forskellige med hensyn til...
・・・・と・・・・は・・・・の点で相違している。
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Den første..., i modsætning til, den anden...
1つ目は・・・・・、一方2つ目は・・・・
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
・・・・の2つについて、最も大きな類似点/相違点の一つに・・・・が挙げられる。
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
・・・・と・・・・の一つ目の相違点は・・・・だが一方で・・・・
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Jeg ville sige at...
・・・・と言えるかもしれない。
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
For mig virker det som om at...
・・・・のように見受けられる。
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Efter min mening...
私の意見では、・・・・
Folosit pentru a expune o opinie personală
Fra mit synspunkt...
私の見方だと、・・・・
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jeg er af den mening at...
私の意見としては、・・・・
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
これにはいくつかの理由がある。1つ目に・・・・、2つ目に・・・・
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Det er min opfattelse at... fordi...
・・・・の理由で、・・・・だと信じている。
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
・・・・については明らかになったので、・・・・に目を向けることにする。
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
加えて、これに反する意見もある:・・・・
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Indrømmet..., men...
確かにそうだが、しかし・・・・
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Er det sandt at..., men faktum er at...
・・・・は真実だが、・・・・依然としてという事実もある。
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Selvom, ikke desto mindre...
確かに・・・・だが、それでもなお・・・・
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Derimod,...
それどころか、・・・・
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
På den ene side...
一方では・・・・
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
På den anden side...
しかしその一方で・・・・
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
På trods af...
・・・・にもかかわらず
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Til trods for det faktum at...
・・・・という事実にもかかわらず、・・・・
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Videnskabeligt/historisk set...
科学的に/歴史的に言って・・・・
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
I øvrigt...
ちなみに、・・・・
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Endvidere...
その上・・・・
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat