Maghiară | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Általában beszélve egyetértek vele, mert...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Hajlamos egyetértésre a ....-val/vel, mert....
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Értem, amit mond.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Jeg er fuldstændig enig i det...
Teljes mértékben egyetértek azzal, hogy...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Teljes szívvel egyetértek azzal a véleménnyel, hogy....
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Általánosan nem értek vele egyet, mert....
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Nem hajlandó egyetérteni, mert....
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Értem amit mond, de nem értek vele teljes mértékben egyet.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Jeg er stærkt uenig i at...
Határozottan nem értek vele egyet, mert....
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Határozottan ellenzem az ötletet, hogy...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
.... és ..... hasonlóak/különbözőek abból a szempontból, hogy....
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
I modsætning til..., ...viser...
Elllentétben .....-val/vel, .....mutatja, hogy.....
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...i modsætning til... er...
....-val/vel ellentétben, a .......
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...er lig... i forbindelse med
....hasonló ....-hoz/höz abból a szempontból, hogy...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...og... er forskellige med hensyn til...
... és .... eltérnek abból a szempontból, hogy ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Den første..., i modsætning til, den anden...
Az első ... a másodikkal .... ellentétben
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Az egyik legnagyobb hasonlóság/eltérés .... és .... között az, hogy ...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Eltérés ... és ... között, hogy ...., mivel ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Jeg ville sige at...
Azt mondanám, hogy ...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
For mig virker det som om at...
Nekem úgy tűnik, hogy ...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Efter min mening...
Véleményem szerint ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Fra mit synspunkt...
Véleményem szerint ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jeg er af den mening at...
Azon a véleményen vagyok, hogy ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Úgy hiszem, hogy számos érv szól mellette. Először is, .... . Másodszor ....
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Det er min opfattelse at... fordi...
Én abban hiszek, hogy ..., mivel ....
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Most pedig elemezzük/térjünk át/vizsgáljuk meg a ....
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Most már egyértelmű, hogy ... . Tehát fordítsuk a figyelmet a ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Ezen felül, egy ezzel szembeni érvet nem lehet figyelmen kívül hagyni: ....
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Indrømmet..., men...
Hozzátéve ...., de ....
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Er det sandt at..., men faktum er at...
Az igaz, hogy..., de az a tény marad, hogy ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Selvom, ikke desto mindre...
Adott, hogy ...., mindazonáltal ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Derimod,...
Ezzel ellentétben ....
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
På den ene side...
Másrészt viszont ....
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
På den anden side...
Másrészt ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
På trods af...
Ellentében a ....-val/vel, a ....
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Til trods for det faktum at...
Azzal a ténnyel ellentétben, hogy ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Videnskabeligt/historisk set...
Tudományosan/történelmileg ...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
I øvrigt...
Mellékesen....
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Endvidere...
Továbbá ....
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat