Rusă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Согласие
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Кто-либо склонен согласиться с..., потому что...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Я понимаю его/ее точку зрения.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Jeg er fuldstændig enig i det...
Я полностью согласен, что...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Я всецело поддерживаю мнение, что...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
В ообще говоря, я не согласен с ..., потому что...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Кто-либо склонен не соглашаться с.., потому что...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Я понимаю эту точку зрения, но несогласен с ней
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Jeg er stærkt uenig i at...
Я совершенно не соголасен с...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Я совершенно не разделяю идею, что...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

... og... er ens/forskellige med hensyn til...
и... подобны/различаются, если обратить внимание на...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
I modsætning til..., ...viser...
И наоборот, ... показывает...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...i modsætning til... er...
В отличие от...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...er lig... i forbindelse med
... похоже на ..., если принять во внимание...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...og... er forskellige med hensyn til...
... и ... различаются в понимании ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
Den første..., i modsætning til, den anden...
Первое...., второе, напротив, ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Одно из сходств/различий между ... и ... то, что...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Одно из различий между ... и ..., однако...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Jeg ville sige at...
Я бы предположил, что...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
For mig virker det som om at...
Мне кажется, что...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Efter min mening...
Я считаю, что...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Fra mit synspunkt...
По моему мнению...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jeg er af den mening at...
Я придерживаюсь мнения, что...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Я думаю, что существуют различные причины этого. Во-первых..., во-вторых...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Det er min opfattelse at... fordi...
Я полагаю, что...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Lad os analysere/skifte til/undersøge...
А теперь давайте проанализируем/вернемся к.../рассмотрим...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Неясно,что... Я прошу вас обратить внимание на...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Нельзя не заметить, что ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Indrømmet..., men...
Согласен.., но...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Er det sandt at..., men faktum er at...
Действительно..., и все же ... остается фактом
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Selvom, ikke desto mindre...
Согласен,... , и тем неменее
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Derimod,...
Напротив,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
På den ene side...
С одной стороны
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
På den anden side...
С другой стороны...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
På trods af...
Несмотря на
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Til trods for det faktum at...
Хотя...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Videnskabeligt/historisk set...
Говоря научным языком...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
I øvrigt...
Между прочим...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Endvidere...
Более того...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat