Daneză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Broadly speaking, I agree with… because…
I store træk, er jeg enig i at... fordi...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
One is very much inclined to agree with… because…
Man er meget tilbøjelig til at være enig i at... fordi...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
I can see his/her point.
Jeg kan se hans/hendes pointe.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
I entirely agree that…
Jeg er fuldstændig enig i det...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Jeg støtter med liv og lyst meningen om at...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Broadly speaking, I disagree with… because…
I store træk, jeg er uenig i at... fordi...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
One is very much inclined to disagree with… because…
Man er meget tilbøjelig til at være uenig i at... fordi...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
I can see his point, but disagree with it entirely.
Jeg forstår hans pointe, men jeg er fuldstændig uenig.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
I strongly disagree that…
Jeg er stærkt uenig i at...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
I am firmly opposed to the idea that…
Jeg er fuldt og fast imod den ide at...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

…and…are similar/different as regards to…
... og... er ens/forskellige med hensyn til...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
In contrast to…, …shows…
I modsætning til..., ...viser...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
…by contrast with… is/are…
...i modsætning til... er...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
…is similar to… in respect of…
...er lig... i forbindelse med
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
…and… differ in terms of...
...og... er forskellige med hensyn til...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
The first…, by contrast, the second…
Den første..., i modsætning til, den anden...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
One of the main similarities/differences between… and… is that…
En af de primære ligheder/forskelligheder mellem... og.. er at...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
One difference between… and… is that…, whereas…
En forskel mellem... og... er at..., hvorimod...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

I would say that…
Jeg ville sige at...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
It seems to me that…
For mig virker det som om at...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
In my opinion…
Efter min mening...
Folosit pentru a expune o opinie personală
From my point of view…
Fra mit synspunkt...
Folosit pentru a expune o opinie personală
I am of the opinion that…
Jeg er af den mening at...
Folosit pentru a expune o opinie personală
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Jeg mener der er adskillige grunde. For det første,... For det andet...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
It is my belief that… because…
Det er min opfattelse at... fordi...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Let us now analyze/turn to/examine…
Lad os analysere/skifte til/undersøge...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Det er nu tydeligt at... Lad os fokusere på...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Ydermere, et argument mod dette kan ikke ignoreres: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Admittedly…, but…
Indrømmet..., men...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
It is true that…, yet the fact remains that…
Er det sandt at..., men faktum er at...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Granted, …, nevertheless…
Selvom, ikke desto mindre...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
On the contrary, …
Derimod,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
On the one hand…
På den ene side...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
On the other hand…
På den anden side...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
In spite of…
På trods af...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Despite the fact that…
Til trods for det faktum at...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Scientifically/Historically speaking…
Videnskabeligt/historisk set...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Incidentally…
I øvrigt...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Furthermore…
Endvidere...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat