Finlandeză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Broadly speaking, I agree with… because…
Yleisesti ottaen olen samaa mieltä ... kanssa, sillä...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
One is very much inclined to agree with… because…
Olen halukas yksimielisyyteen ... kanssa, sillä...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
I can see his/her point.
Hänen näkökantansa on ymmärrettävä.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
I entirely agree that…
Olen täysin samaa mieltä siitä, että...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Hyväksyn täysin ajatuksen siitä, että...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Broadly speaking, I disagree with… because…
Yleisesti ottaen olen eri mieltä ... kanssa, sillä...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
One is very much inclined to disagree with… because…
On houkuttelevaa olla eri mieltä ... kanssa, sillä...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
I can see his point, but disagree with it entirely.
Ymmärrän hänen näkökantansa, mutta olen täysin eri mieltä asiasta.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
I strongly disagree that…
Olen vahvasti eri mieltä siitä, että...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
I am firmly opposed to the idea that…
Vastustan vahvasti ajatusta siitä, että...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

…and…are similar/different as regards to…
... ja ... muistuttavat / eroavat toisistaan suhteessa...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
In contrast to…, …shows…
Verrattuna ..., ... näyttää...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
…by contrast with… is/are…
Päinvastoin kuin ..., ... on...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
…is similar to… in respect of…
... muistuttaa ... suhteessa...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
…and… differ in terms of...
... ja ... eroavat ... perusteilta...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
The first…, by contrast, the second…
Ensimmäinen ..., sitä vastoin toinen...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Yksi olennaisimmista yhtäläisyyksistä / eroista ... ja ... välillä on...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
One difference between… and… is that…, whereas…
Yksi eroista ... ja ... välillä on se, että kun...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

I would say that…
Voisin sanoa, että...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
It seems to me that…
Vaikuttaa siltä, että...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
In my opinion…
Mielestäni...
Folosit pentru a expune o opinie personală
From my point of view…
Omalta näkökantiltani katsoen...
Folosit pentru a expune o opinie personală
I am of the opinion that…
Olen sitä mieltä, että...
Folosit pentru a expune o opinie personală
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Uskon, että asiaan on monta syytä. Ensiksi... Toiseksi...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
It is my belief that… because…
Uskon, että..., sillä...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Let us now analyze/turn to/examine…
Kääntykäämme nyt tarkastelemaan / analysoimaan...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
...on nyt selvennetty. Kääntäkäämme huomiomme...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Lisäksi, seuraavaa väitettä ei voi jättää huomioimatta:...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Admittedly…, but…
Kieltämättä..., mutta...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
It is true that…, yet the fact remains that…
On totta, että..., mutta edelleen on todettava,että...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Granted, …, nevertheless…
Myönnettäköön, että..., mutta siitä huolimatta...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
On the contrary, …
Päinvastoin...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
On the one hand…
Toisaalta...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
On the other hand…
Toisaalta...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
In spite of…
Huolimatta...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Despite the fact that…
Huolimatta siitä, että...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Scientifically/Historically speaking…
Tieteellisesti / historiallisesti katsoen...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Incidentally…
Ohimennen...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Furthermore…
Lisäksi...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat