Greacă | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Broadly speaking, I agree with… because…
Σε γενικές γραμμές, συμφωνώ με... επειδή...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
One is very much inclined to agree with… because…
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να συμφωνήσω με την..., επειδή...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
I can see his/her point.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του...
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
I entirely agree that…
Συμφωνώ απόλυτα ότι...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Υποστηρίζω πλήρως την άποψη ότι...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Broadly speaking, I disagree with… because…
Σε γενικές γραμμές, διαφωνώ με... επειδή...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
One is very much inclined to disagree with… because…
Αισθάνομαι ιδιαίτερα πρόθυμος να διαφωνήσω με την..., επειδή...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
I can see his point, but disagree with it entirely.
Κατανοώ την προσέγγισή της/του, αλλά διαφωνώ καθέτως με αυτή.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
I strongly disagree that…
Διαφωνώ απόλυτα ότι...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
I am firmly opposed to the idea that…
Αντιτίθεμαι κατηγορηματικά με την ιδέα ότι...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

…and…are similar/different as regards to…
...και... είναι παρόμοια/ανόμοια σε ότι αφορά την...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
In contrast to…, …shows…
Σε αντίθεση με..., .... υποδεικνύει ότι...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
…by contrast with… is/are…
Σε αντίθεση με..., .... είναι...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
…is similar to… in respect of…
...είναι παρόμοιο με... όσον αφορά τη...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
…and… differ in terms of...
...και.... διαφέρουν σε σχέση με...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
The first…, by contrast, the second…
Ο πρώτος/Η πρώτη..., σε αντίθεση ο δεύτερος/η δεύτερη...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Μια από τις κύριες ομοιότητες/διαφορές μεταξύ... και ... είναι ότι...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
One difference between… and… is that…, whereas…
Μια διαφορά μεταξύ... και... είναι ότι..., ενώ...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

I would say that…
Θα μπορούσα να πω ότι...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
It seems to me that…
Μου φαίνεται ότι...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
In my opinion…
Κατά την γνώμη μου...
Folosit pentru a expune o opinie personală
From my point of view…
Κατά την δική μου άποψη...
Folosit pentru a expune o opinie personală
I am of the opinion that…
Είμαι της γνώμης ότι...
Folosit pentru a expune o opinie personală
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Πιστεύω ότι υπάρχουν αρκετοί λόγοι. Πρώτο,... Δεύτερο...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
It is my belief that… because…
Είναι πεποίθησή μου ότι... επειδή...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Let us now analyze/turn to/examine…
Τώρα, ας αναλύσουμε/γυρίσουμε/εξετάσουμε...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Είναι πλέον σαφές ότι... . Τώρα θα στρέψουμε την προσοχή μας...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Επιπλέον, ένα επιχείρημα κατά που δεν πρέπει να αγνοηθεί: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Admittedly…, but…
Βεβαίως..., αλλά...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
It is true that…, yet the fact remains that…
Είναι αλήθεια ότι..., αλλά το γεγονός παραμένει ότι...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Granted, …, nevertheless…
Σύμφωνοι,..., παρ 'όλα αυτά...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
On the contrary, …
Αντιθέτως, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
On the one hand…
Από τη μία...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
On the other hand…
Από την άλλη...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
In spite of…
Παρόλο που...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Despite the fact that…
Παρά το γεγονός ότι...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Scientifically/Historically speaking…
Επιστημονικά / Ιστορικά ομιλώντας...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Incidentally…
Παρεμπιπτόντως...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Furthermore…
Επιπροσθέτως...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat