Poloneză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Broadly speaking, I agree with… because…
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
One is very much inclined to agree with… because…
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
I can see his/her point.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
I entirely agree that…
W pełni się zgadzam z...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Broadly speaking, I disagree with… because…
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
One is very much inclined to disagree with… because…
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
I can see his point, but disagree with it entirely.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
I strongly disagree that…
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
I am firmly opposed to the idea that…
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

…and…are similar/different as regards to…
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
In contrast to…, …shows…
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
…by contrast with… is/are…
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
…is similar to… in respect of…
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
…and… differ in terms of...
....i...rożnią się pod względem...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
The first…, by contrast, the second…
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
One difference between… and… is that…, whereas…
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

I would say that…
Powiedziałbym, że...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
It seems to me that…
Wydaje mi się, że...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
In my opinion…
Moim zdaniem...
Folosit pentru a expune o opinie personală
From my point of view…
Z mojego punktu widzenia...
Folosit pentru a expune o opinie personală
I am of the opinion that…
Jestem zdania, że...
Folosit pentru a expune o opinie personală
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
It is my belief that… because…
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Let us now analyze/turn to/examine…
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Admittedly…, but…
Wprawdzie..., ale...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
It is true that…, yet the fact remains that…
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Granted, …, nevertheless…
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
On the contrary, …
Przeciwnie, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
On the one hand…
Z jednej strony...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
On the other hand…
Z drugiej strony...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
In spite of…
Pomimo/Wbrew...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Despite the fact that…
Pomimo faktu, że...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Scientifically/Historically speaking…
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Incidentally…
Nawiasem mówiąc, ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Furthermore…
Ponadto...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat