Română | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Broadly speaking, I agree with… because…
În linii mari sunt de acord cu...deoarece...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
One is very much inclined to agree with… because…
Cineva este de acord cu...deoarece...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
I can see his/her point.
Înţeleg punctul său de vedere.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
I entirely agree that…
Sunt în totalitate de acord că...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
I endorse wholeheartedly the opinion that…
Îmbraţisez cu căldură ideea conform căreia...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Broadly speaking, I disagree with… because…
În linii mari dezaprob cele afirmate de...deoarece...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
One is very much inclined to disagree with… because…
Tendinţa generală este de a nu fi de acord cu...deoarece...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
I can see his point, but disagree with it entirely.
Înţeleg punctul său de vedere însă îl dezaprob în totalitate.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
I strongly disagree that…
Dezaprob total afirmaţia conform căreia...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
I am firmly opposed to the idea that…
Mă opun total ideii conform căreia...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

…and…are similar/different as regards to…
...şi...prezintă similarităţi/diferenţe în ceea ce priveşte...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
In contrast to…, …shows…
Spre deosebire de...,...se dovedeşte că...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
…by contrast with… is/are…
...în opoziţie cu...este/sunt...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
…is similar to… in respect of…
...este similar cu...în ceea ce priveşte...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
…and… differ in terms of...
...şi...diferă în ceea ce priveşte...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
The first…, by contrast, the second…
Primul/prima..., spre deosebire de acesta/aceasta, cel de-al doilea/cea de-a doua...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
One of the main similarities/differences between… and… is that…
Una dintre principalele similarităţi/diferenţe între...şi...este că...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
One difference between… and… is that…, whereas…
Una dintre diferenţele între...şi...este că..., spre deosebire de...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

I would say that…
Aş putea spune că...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
It seems to me that…
Impresia mea este că...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
In my opinion…
După părerea mea,...
Folosit pentru a expune o opinie personală
From my point of view…
Din punctul meu de vedere...
Folosit pentru a expune o opinie personală
I am of the opinion that…
Sunt de părere că...
Folosit pentru a expune o opinie personală
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
Consider că există motive diverse. În primul rând..., în cel de-al doilea rând...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
It is my belief that… because…
Convingerea mea este că... deoarece...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Let us now analyze/turn to/examine…
Să analizăm acum/ne întoarcem la/examinăm...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
Am clarificat faptul că... . Acum să ne întreptăm atenţia asupra...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
Mai mult decât atât, un argument împotriva acestui lucru nu poate fi ignorat:...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Admittedly…, but…
Admitem faptul că..., dar...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
It is true that…, yet the fact remains that…
Este adevărat că..., dar cu toate acestea problema rămâne faptul că...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Granted, …, nevertheless…
Se admite faptul că..., însă...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
On the contrary, …
Din contră,...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
On the one hand…
Pe de o parte...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
On the other hand…
Pe de altă parte...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
In spite of…
Contrar...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Despite the fact that…
În ciuda faptului că...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Scientifically/Historically speaking…
Din punct de vedere ştiinţific/istoric...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Incidentally…
Întâmplător...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Furthermore…
Mai mult decât atât...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat