Thailandeză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

Broadly speaking, I agree with… because…
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
One is very much inclined to agree with… because…
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
I can see his/her point.
ฉันเห็นประเด็นของเขาแล้ว
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
I entirely agree that…
ฉันยอมรับว่า...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
I endorse wholeheartedly the opinion that…
ฉันยอมรับอย่างเต็มใจว่าความคิดเห็นนี้...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

Broadly speaking, I disagree with… because…
พูดอย่างกว้างๆ ฉันเห็นด้วยกับ...เพราะ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
One is very much inclined to disagree with… because…
มีผู้เห็นด้วยอย่างยิ่งกับ... เพราะ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
I can see his point, but disagree with it entirely.
ฉันเห็นประเด็นของเขา แต่ไม่เห็นด้วย
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
I strongly disagree that…
ฉันไม่เห็นด้วยอย่างยิ่งว่า...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
I am firmly opposed to the idea that…
ฉันไม่เห็นด้วยกับความคิดเห็นว่า...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

…and…are similar/different as regards to…
...และ...เหมือนกัน/แตกต่างกันระหว่าง...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
In contrast to…, …shows…
ตรงกันข้ามกับ... ...แสดงถึง...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
…by contrast with… is/are…
...ตรงกันข้ามกับ...ซึ่งก็คือ...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
…is similar to… in respect of…
...เหมือนกับ...ซึ่งเกี่ยวกับ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
…and… differ in terms of...
...และ... ต่างกันในเรื่องของ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
The first…, by contrast, the second…
สิ่งแรก...แต่ตรงกันข้าม...สิ่งต่อไป...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
One of the main similarities/differences between… and… is that…
สิ่งหลักๆที่เหมือนหรือแตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
One difference between… and… is that…, whereas…
สิ่งที่แตกต่างกันระหว่าง...และ...ซึ่งก็คือ...ในขณะที่...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

I would say that…
ฉันจะพูดว่า...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
It seems to me that…
ดูเหมือนว่า...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
In my opinion…
ในความคิดเห็นของฉัน...
Folosit pentru a expune o opinie personală
From my point of view…
ในความคิดเห็นของฉัน...
Folosit pentru a expune o opinie personală
I am of the opinion that…
ในความคิดเห็นของฉัน...
Folosit pentru a expune o opinie personală
I believe that there are several reasons. Firstly,… Secondly…
ฉันเชื่อว่ามีหลายเหตุผล อย่างแรก...อย่างที่สอง...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
It is my belief that… because…
ฉันเชื่อว่า...เพราะ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Let us now analyze/turn to/examine…
ให้เราวิเคราะห์/เปลี่ยน/ตรวจสอบ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
It is now clear that… . Let us turn our attention to…
เป็นที่ชัดเจนแล้วว่า... เปลี่ยนไปให้ความสนใจกับ...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Moreover, one argument against this cannot be ignored: …
นอกจากนี้ ข้อถกเถียงที่โต้แย้งที่ไม่สามารถละเลยได้: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Admittedly…, but…
ยอมรับ...แต่...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
It is true that…, yet the fact remains that…
มันเป็นความจริงส่วนหนึ่งที่ว่า...แต่ความจริงนั้นคือ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Granted, …, nevertheless…
ยอมรับ...แต่อย่างไรก็ตาม...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
On the contrary, …
ในทางตรงกันข้าม...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
On the one hand…
ในอีกด้านหนึ่ง...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
On the other hand…
ในอีกด้านหนึ่ง...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
In spite of…
ถึงแม้ว่า...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Despite the fact that…
ถึงแม้ว่า...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Scientifically/Historically speaking…
เมื่อพูดถึงวิทยาศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Incidentally…
โดยบังเอิญ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Furthermore…
นอกจากนี้...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat