Coreeană | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
일반적으로는 저는 ....의 의견에 동의합니다. 왜냐하면, ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
대개 ... 와 같은 의견을 나타냅니다. 왜냐하면, ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Mi tute konsentas, ke...
저는 ... 의 의견에 전적으로 동의 합니다.
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
...라는 의견을 진심으로 받아들입니다.
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
일반적으로 말해, 저는 ...의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
대개 ....의 의견에 동의하지 않습니다. 왜냐하면, ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
그 분의 요지는 잘 알겠습니다. 하지만, 전 전적으로 동의할 수 없습니다.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Mi tute malkonsentas, ke...
....라는 의견에 강하게 반대합니다.
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
....라는 생각에 대해 굳게 반대합니다.
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
.. 과 ... 는 ..... 한 점에서 공통점을 공유하고 있습니다/ 차이점을 갖고 있습니다.
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En kontrasto al..., ...montras...
....에 반하여, ...는 ....를 나타내고 있습니다.
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...per kontrasto kun...estas...
....와는 다르게, ...는 ...입니다.
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...estas simila al... rilate...
...는 ....와 .....한 점에서 유사점을 갖고 있습니다.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...kaj... malsamas en terminoj de...
...과 ....는 ....한 면에서 서로 다릅니다.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
La unua..., kontraste, la dua...
처음의 ....는 이런데에 반해, 두번째의 ...는 ... 습니다.
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
...과 ...의 중요한 유사점/ 차이점 중 하나는 ... 입니다.
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
...과 ...의 차이점 중 하나는 ...입니다. 더 많은 차이점으로는 .... 이 있습니다.
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Mi dirus, ke...
.....라고 말하고 싶습니다.
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Ŝajnas al mi, ke...
제가 보기에는 .... 인 것 같습니다.
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Miaopinie…
제 생각에는, ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
El mia vidpunkto...
저의 관점에서는, ...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Mi estas de la opinio, ke...
저는 ... 한 의견을 갖고 있습니다.
Folosit pentru a expune o opinie personală
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
이에 대해서는 여러 이유들이 있습니다. 첫째로, ... 둘째로, ...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Estas mia kredo, ke... ĉar...
저는 ... 다고 믿습니다. 왜냐하면, ....
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
그렇다면, 이젠 ...을 분석/관찰 하여 봅시다.
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
... 은 이제 분명합니다. 그렇다면, ...으로 관심을 돌려봅시다.
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
게다가, 이것에 대한 반박 의견인 ... 을 무시할 수 없습니다.
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Certe..., sed...
... 을 인정합니다. 하지만, ...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
... 인 것은 사실입니다. 하지만, ... 라는 사실은 유효합니다.
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Koncedita, ..., tamen...
... 라고 하더라도, .... 입니다.
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Kontraŭe, ...
반대로, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Unuflanke...
한편으로는 ...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Aliflanke…
다른 한편으로는 ...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Malgraŭ…
... 에도 불구하고, ...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Malgraŭ la fakto ke...
... 한 사실에도 불구하고,
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Science/Historie parolanta...
과학적으로/ 역사적으로 말하면, ...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Parenteze...
부수적으로, ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Krome...
게다가, ...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat