Italiană | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Parlando in termini generali, mi trovo in accordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Si è inclini ad appoggiare la tesi sostenuta da... in quanto...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Si può comprendere il punto di vista di...
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Mi tute konsentas, ke...
Sono pienamenre d'accordo sul fatto che...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Sostengo l'idea secondo la quale...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Parlando in termini generali, mi trovo in disaccordo con la tesi sostenuta da... dato che...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Si è inclini a confutare la tesi sostenuta da... in quanto...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Nonostante le numerose riserve, si può comprendere il punto di vista di...
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Mi tute malkonsentas, ke...
Sono pienamenre in disaccordo sul fatto che...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Mi oppongo fermamente alla tesi secondo la quale...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
... e ... si assomigliano/differiscono in riferimento a...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En kontrasto al..., ...montras...
A differenza di..., ... mostra...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...per kontrasto kun...estas...
In contrasto con..., .... è...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...estas simila al... rilate...
... è simile a ... in quanto entrambi...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...kaj... malsamas en terminoj de...
... e... differiscono in termini di...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
La unua..., kontraste, la dua...
Il primo, a differenza del secondo termine di paragone...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Una delle similitudini/differenze più evidenti fra ... e ... si riscontra...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Fra le altre, una delle differenze fra ... e ... è che...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Mi dirus, ke...
Si potrebbe dunque affermare che...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Ŝajnas al mi, ke...
Si potrebbe considerare valida l'ipotesi secondo la quale...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Miaopinie…
Secondo il mio punto di vista...
Folosit pentru a expune o opinie personală
El mia vidpunkto...
Da una prospettiva prettamente personale...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Mi estas de la opinio, ke...
Sono dell'idea che...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Ci sono numerose ragioni che inducono a ritenere ciò. Fra esse...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Ritengo di poter affermare con certezza che... in quanto...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Spostando l'attenzione verso...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Avendo confermato questo punto, è possibile ora concentrarsi su...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
È, inoltre, necessario prendere in considerazione una fondamentale argomentazione contro...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Certe..., sed...
Pur ammettendo che..., non bisogna dimenticarsi che...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
Pur essendo vero che..., rimane aperta la domanda se sia...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Koncedita, ..., tamen...
Posto che..., non bisogna dimenticarsi che...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Kontraŭe, ...
Al contrario...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Unuflanke...
Da un lato...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Aliflanke…
Dall'altro...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Malgraŭ…
A dispetto di...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Malgraŭ la fakto ke...
Nonostante si ritenga che...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Science/Historie parolanta...
Scientificamente/Storicamente...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Parenteze...
A tal proposito...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Krome...
Inoltre...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat