Poloneză | Expresii - Academic | Sumar

Sumar - Exprimarea acordului

En plej aspektoj, mi konsentas kun... ĉar...
Ogólnie mówiąc, zgadzam się z..., ponieważ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Unu estas tre inklina konsenti kun... ĉar...
Stanowczo zgadzam się z jednym z nich..., ponieważ...
Când suntem de acord cu punctul de vedere enunţat de o altă persoană
Mi povas vidi lian/ŝian punkton.
Rozumiem jej/jego punkt widzenia.
Atunci când ești de acord cu punctul de vedere al altei persoane, dar nu în totalitate
Mi tute konsentas, ke...
W pełni się zgadzam z...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.
Mi aprobas elkore la opinion, ke...
Zgadzam się całkowicie z opinią, że...
Atunci când suntem total de acord cu un alt punct de vedere.

Sumar - Dezacord

En plej aspektoj, mi malkonsentas kun... ĉar...
Ogólnie mówiąc, nie zgadzam się z..., ponieważ...
Atunci când suntem în total dezacord cu un alt punct de vedere.
Unu estas tre inklina malkonsenti kun... ĉar...
Stanowczo nie zgadzam się z jednym z ... , ponieważ...
Când suntem în dezacord cu un alt punct de vedere
Mi povas kompreni lian punkton, sed mi malkonsentas tute kun ĝi.
Rozumiem jego punkt widzenia, ale w żaden sposób nie mogę go poprzeć.
Atunci când înţelegem punctul de vedere al altei persoane dar nu îl susținem deloc
Mi tute malkonsentas, ke...
Stanowczo nie zgadzam się z opinią, że...
Atunci când suntem în dezacord deplin cu un alt punct de vedere
Mi firme kontraŭstaras al la ideo, ke...
Jestem zdecydowanie przeciwny stanowisku, że...
Când avem o părere total opusă punctului de vedere enunţat de cineva

Sumar - Comparaţii

...kaj...estas similaj/malsamaj rilate al ...
...i...są podobne/różne w odniesieniu do...
Modul informal de a exprima similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
En kontrasto al..., ...montras...
W przeciwieństwie do..., ...pokazuje...
Se folosește atunci când dorim să accentuăm diferenţele dintre două lucruri
...per kontrasto kun...estas...
...w przeciwieństwie do ... jest / są...
Atunci când dorim să accentuăm diferenţa dintre două lucruri
...estas simila al... rilate...
...jest podobna do ... w odniesieniu do...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o asemănare între două lucruri
...kaj... malsamas en terminoj de...
....i...rożnią się pod względem...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm o diferenţă între două lucruri
La unua..., kontraste, la dua...
Pierwszy ..., natomiast drugi ...
Atunci când dorim să accentuăm şi să explicăm diferenţa între două lucruri
Unu el la ĉefaj similecoj/diferencoj inter ...kaj... estas, ke...
Jednym z głównych podobieństw/Jedną z głównych różnic między...i...jest to, że...
Atunci când dorim să menţionăm similarităţi specifice sau comparaţii între două lucruri
Unu diferenco inter... kaj... estas, ke ..., dum kiu...
Jedną z różnic pomiędzy...i... jest fakt, że...
Folosit pentru a evidenţia diferenţele dintre două lucruri, putând fi folosit chiar ca începutul unei lungi liste de diferenţe.

Sumar - Opinii

Mi dirus, ke...
Powiedziałbym, że...
Pentru a ne expune părerea personală în legătură cu care nu suntem pe deplin siguri
Ŝajnas al mi, ke...
Wydaje mi się, że...
Se folosește pentru a ne expune părerea personală de care nu suntem pe deplin siguri
Miaopinie…
Moim zdaniem...
Folosit pentru a expune o opinie personală
El mia vidpunkto...
Z mojego punktu widzenia...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Mi estas de la opinio, ke...
Jestem zdania, że...
Folosit pentru a expune o opinie personală
Mi kredas, ke estas pluraj kialoj. Unue,... Due,...
Uważam, że istnieje kilka powodów. Po pierwsze,... Po drugie...
Se folosește atunci când dorim să listăm o serie de motive pentru ceva anume
Estas mia kredo, ke... ĉar...
Jestem przekonany/a, że..., ponieważ...
Folosit pentru a expune o părere personală de care suntem pe deplin siguri şi pentru a o explica.

Sumar - Conectarea elementelor

Ni nun analizos/turnos al/ekzamenos...
Przeanalizujmy teraz/Powróćmy do/Zbadajmy...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Ĝi nun estas klara, ke.... Ni nun turnos nian atenton al...
Jest teraz jasne, że... . Zwróćmy zatem uwagę na...
Se folosește atunci când schimbăm subiectul şi să începem un paragraf nou
Plie, unu argumento kontraŭ tiu, ke ne povas esti ignorita:...
Ponadto, istnieje argument przeciw, który nie może zostać zignorowany: ...
Se folosește atunci când adăugăm informaţii importante unui argument deja dezvoltat
Certe..., sed...
Wprawdzie..., ale...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Estas vera, ke..., tamen la fakto restas, ke...
To prawda, że..., ale faktem pozostaje, iż...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Koncedita, ..., tamen...
Bezsprzecznie...., aczkolwiek...
Se folosește atunci când admitem un contraargument, dar dorim să sugerăm o analiză mai profundă
Kontraŭe, ...
Przeciwnie, ...
Se folosește când dorim să corectăm o convingere eronată, după ce aceasta a fost afirmată
Unuflanke...
Z jednej strony...
Se folosește atunci când dorim să prezentăm un aspect diferit al aceluiași argument
Aliflanke…
Z drugiej strony...
Când dorim să prezentăm al doilea aspect al unui argument
Malgraŭ…
Pomimo/Wbrew...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Malgraŭ la fakto ke...
Pomimo faktu, że...
Când dorim să formulăm un argument care contravine anumitor date sau opinii
Science/Historie parolanta...
Naukowo/Historycznie rzecz biorąc...
Se folosește atunci când facem referire la un fapt științific sau istoric
Parenteze...
Nawiasem mówiąc, ...
Se folosește când adăugăm un punct de vedere în plus care ne poate susţine analiza
Krome...
Ponadto...
Se folosește când dezvoltăm un punct de vedere la un nivel de analiză ridicat